Organisation

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab består af menige medlemmer, arbejdsgrupper (som alle medlemmer kan engagere sig i), samt en bestyrelse.

De syv medlemmer i bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og indgår på lige fod med de øvrige medlemmer i fødevarefællesskabet. Fødevarefællesskabet er ikke hierarkisk, men har en flad struktur, og beslutninger træffes ved konsensus. Tanken med organisationen er ikke, at jo højere man kommer op, jo mere ansvar får man. Den afgørende faktor er ikke ansvar, men i hvor høj grad man forpligter sig til at deltage i udviklingen og driften af fødefællesskabet. Ved at deltage i en arbejdsgruppe og eventuelt også i det koordinerende fællesmøde hver måned påtager man sig altså ikke mere ansvar, men snarere forpligtiger man sig til at bruge mere tid på at holde fødevarefællesskabet på ret køl.

 

Medlemmer i bestyrelsen

Post Navn Telefon E-mail
Formand Dennis Hensel 23 96 77 28 dennis_hensel [a) hotmail.com
Næstformand Matilde Mørch Andersen  27 24 22 03 matildemoerch [a) gmail.com
Kasserer Anna Kirkeby 26 36 55 87 ahmkirkeby [a) gmail.com
Bestyrelsesmedlem     Karolina Thomsen 42 40 09 81 thomsenkarolina [a) gmail.com
Bestyrelsesmedlem Stine Lykke Holt 23 60 76 79 sholt29 [a) gmail.com
Bestyrelsesmedlem Lewin Stoeck

27 37 22 70

Lewin_stoeck [a) web.de
Bestyrelsesmedlem Kirstine Skaarup-Lykkegaard  23 70 86 62  kirstinelykkegaard [a) gmail.com

 

Suppleanter

Post Navn Telefon E-mail
Kasserersuppleant     og webansvarlig    Siemen Baader 60 65 70 79 siemenbaader [a) gmail.com
Bestyrelsessuppleant Vibe Vanggaard Jakobsen 61 43 53 20

vibe.vanggaard [a) hotmail.com

Bestyrelsessuppleant Katrine Schou Jensen 26 11 07 03 katrineschoujensen [a) msn.com
Revisorsuppleant Lasse Hornbek Nielsen 61 65 66 19  lassehornbek [a) gmail.com

 

Øvrige centrale ansvarspersoner

Post Navn Telefon E-mail
Revisor Jesper Kjær 27 50 81 33 jespern.kjaer [a) gmail.com
Økonomisupervision Peter Goul Bjerrum Andersen 31 72 14 98 goul07 [a) gmail.com

 

Referater fra generalforsamlinger:

Medlemmer kan tilgå disse her.